Netizen Việt – Trung tranh cãi về makeup của Chi Pu tại Đạp Gió 2023

0
243

Chi Pu già đi hay lên hương visual, netizen Việt – Trung mỗi bên một ý.