Vietnam Belly dance Festival 2015

  • Belly Dance – Chặng đường phía trước còn dài

    Năm 2008, Belly Dance hay múa bụng “rộ” lên ở TP.HCM  với nhiều lời quảng cáo sẽ là “thần dược” cho vóc dáng phụ nữ. Trở thành môn nghệ thuật thời thượng, đồng nghĩa với việc Belly Dance chịu số phận “vàng thau lẫn lộn”...

    25-03-2015 | 23:59